Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 14. I. - 20. I. 2019
Oznamy a poriadok svätých omší: 7. I. - 13. I. 2019
Oznamy a poriadok svätých omší: 31. XII. 2018 - 6. I. 2019
Oznamy a poriadok svätých omší: 24. XII. - 30. XII. 2018
Betlehem 26.12.2018, 30.12.2018, 5.1.2019 - Včelárska paseka Kráľová pri Senci
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 17. XII. - 23. XII. 2018
Trojkráľový sprievod - 6. Januára 2019
Sviečka za nenarodené deti 2018