Farnosť Boldog
Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 5. XII. - 11. XII. 2016
Piotr RUBIK TU ES PETRUS - Monumentálne dielo na počesť Jána Pavla II
40 dní za život
Na stránke sa pracuje.