Farnosť Boldog
Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 13. XI. - 19. XI. 2017
Svätomartinské trojdnie 10-12. 11. 2017
Sviečka za nenarodené deti 2017
Na stránke sa pracuje.