Farnosť Boldog
Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Cliptime - S TEBOU 12 - 14. V. 2017
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 27. III. - 2. IV. 2017
25. marca 2017 prichádza na Slovensko pápežská nadácia - Aid to the Church in Need (Kirche in Not)
Na stránke sa pracuje.