Farnosť Boldog
Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Materiál k púti - Dóm Sv. Martina 23. IX 2017
Aktuálne oznamy a poriadok svätých omší: 18. IX. - 24. IX. 2017
Na stránke sa pracuje.