Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház

Vnútorná a vonkajšia obnova kostola

Dňa 21.1.2018 sme privítali v kostole sv. Štefana v Reci arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy Stanislava Zvolenského.

Pán arcibiskup navštívil našu farnosť pri príležitosti vnútornej a vonkajšej obnovy kostola.

V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým sponzorom, veriacim, ktorí prispeli aj materiálne, nech im Pán Boh zaplatí.

Vedenie cirkevnej rady ďakuje vedeniu Bratislavskej arcidiecézy, osobne Pánovi arcibiskupovi za peňažnú pomoc a za pomoc vo forme pôžičky a zároveň za vysviacku nášho obnoveného kostola.

A templom belső és külső felújítása

2018.1.21-én a rétei Szent István Templomban fogadtuk Stanislav Zvolenský püspököt.

A Püspök Úr abból az alkalomból látogatta meg közösségünket, hogy megújult a templomunk.

S nem utolsó sorban köszönet illeti támogatóinkat, a híveket, akik anyagilag is hozzájárultak a javításokhoz, a Jóisten fizesse meg.

Az Egyháztanács vezetősége köszönetét fejezi ki a Püspök Úrnak az anyagi segítségért ajándék, ill. kölcsön formájában, valamint a személyes látogatásért és a felújított templom újraszenteléséért.

Rekonštrukcia kostola v obci Reca 2017

Vysvätenie kostola v obci Reca 21.1.2018